Skip to content

Biuro tłumaczeń


Wykonuję tłumaczenia pisemne przysięgłe oraz zwykłe.
Każde tłumaczenie przysięgłe opatrzone jest okrągła pieczęcią tłumacza przysięgłego wraz z numerem oraz podpisem TP.
Dokumenty opatrzone pieczęcią TP posiadają moc prawną i tylko taka forma dokumentów tłumaczonych
jest honorowana przez urzędy i instytucje w RP.

Wykonuję tłumaczenia wszelkiego rodzaju umów, aktów notarialnych, aktów urodzenia, testamentów,
pełnomocnictw, certyfikatów jakości, świadectw, dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia rejestracji
pojazdów, pozwów oraz wyroków sądowych i wiele innych.

Bardzo często mam również zaszczyt występować jako ustny tłumacz przysięgły (symultaniczny lub
konsekutywny). Regularnie jestem powoływana do pełnienia funkcji tłumacza przysięgłego przy
podpisywaniu aktów notarialnych, tłumaczeniu ceremonii ślubnych.