Skip to content

Cennik


Wynagrodzenie za wykonanie tłumaczenie obliczane jest na podstawie ilość znaków.
Jedna strona tłumaczenia przysięgłego zawiera 1125 znaków.
Jedna strona tłumaczenia zwykłego zawiera 1600 znaków.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie
wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. poz. 131), z późniejszymi zmianami:
wynagrodzenie za wykonanie jednej strony tłumaczenia z języka angielskiego na język polski
wynosi: 34,50 zł

wynagrodzenie za wykonanie jednej strony tłumaczenia z języka polskiego na język angielski
wynosi: 45,11 zł
wynagrodzenie za wykonanie jednej godziny tłumaczenia ustnego: stawka powyższa
powiększona o 30 % lub w trybie natychmiastowym o 100%

Powyższe stawki obowiązują dla urzędów, sądów, policjo, prokuratury, organów oraz instytucji
państwowych.
Stawki dla osób prywatnych, firm, spółek, przedsiębiorstw mogą się różnić w zależności od dokumentów
oraz usługi.