Skip to content

Kursy dla firm i instytucji

Prowadzimy kursy dla poszczególnych grup zawodowych, po rozpoznaniu potrzeb językowych kursantów. Kursy mogą odbywać się w siedzibie szkoły lub w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.