Skip to content

Kursy dla maturzystów

Zajęcia dla maturzystów mają na celu przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Prowadzimy kursy dla osób przygotowujących się do egzaminu na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. W tym celu powtarzamy oraz utrwalamy wiedzę wcześniej już zdobytą, testujemy poziom opanowania słownictwa, zagadnień gramatycznych, funkcji językowych a także uzupełniamy braki w wiadomościach.
Przygotowanie do egzaminu polega na opanowaniu 15 zagadnień tematycznych (np: zdrowie, rodzina, zakupy, podróżowanie). Każdy temat jest dokładnie omawiany, słownictwo jest wprowadzane w kontekście, co umożliwia szybsze zapamiętanie nowych słówek. Zajęcia obfitują również w zadania doskonalające rozumienie tekstu czytanego oraz słuchanego.
Ponadto, trenujemy mówienie (opis zdjęć, wyrażanie opinii) oraz wykonujemy mnóstwo ćwiczeń gramatycznych. Oczywiście, nie zabraknie kartkówek, testów, sprawdzianów oraz zadań domowych.