Skip to content

Kursy dla młodzieży

Zajęcia dla młodzieży odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 min.

Zajęcia maja na celu opanowanie wszystkich umiejętności językowych (mówienie, pisanie, czytanie , słuchanie, Use of English).
Program zajęć jest dostosowany do konkretnej grupy w oparciu o poziom znajomości języka oraz wiek naszych uczniów.
Oczywiście, nie zabraknie zadań domowych, kartkówek oraz sprawdzianów. Wszystko odbywa się w miłej i przyjaznej atmosferze.